Έως και σήμερα 11-07-2016 και ώρα 15:00 οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής: 

α) νέας αίτησης απόσπασης και β) τροποποίησης των προτιμήσεων επιλογών των αιτήσεων απόσπασης.

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με τη συμπληρωματική εγκύκλιο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017

© schooltime.gr