Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με δημοσιεύματα για τη λανθασμένη έκδοση Απολυτήριων Τίτλων. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα με τη λανθασμένη έκδοση Απολυτήριων Τίτλων από ελάχιστα Λύκεια της χώρας

Με αφορμή αναρτήσεις και δημοσιεύματα Μ.Μ.Ε.  σχετικά με λανθασμένη έκδοση απολυτήριων τίτλων από ελάχιστα Λύκεια της χώρας το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει τα ακόλουθα

1.Μικρός αριθμός απολυτηρίων εκδόθηκε με βάση την προγενέστερη έκδοση  απολυτηρίων τίτλων (σχολικό έτος 2014-2015)  η οποία ήταν αναρτημένη στο Μyschool και στην οποία υπήρχε η ένδειξη  «Ομάδες Προσανατολισμού /κατεύθυνση» και όχι η σωστή  ένδειξη «Ομάδες Προσανατολισμού», η οποία ισχύει για το σχολικό έτος 2015-16.

2. Εκ παραδρομής και με ευθύνη τους  ορισμένοι Διευθυντές Σχολείων και Σύλλογοι Καθηγητών  προχώρησαν σε  λανθασμένη εκτύπωση και έκδοση απολυτηρίων τίτλων  πριν από την λήξη και των επαναληπτικών εξετάσεων  και  παρά την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α. Αρ.Πρωτ.63765/14-04-2016).

3.Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός το Υπουργείο Παιδείας ενήργησε άμεσα. Ζήτησε ενημέρωση από τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης και στη συνέχεια έδωσε οδηγίες προκειμένου σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις  και αφού οι τελευταίες εντοπίσουν τα σχολεία που εξέδωσαν λανθασμένους τίτλους, να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες με βάση την κείμενη νομοθεσία, για την απόσυρση των λανθασμένων τίτλων και την έκδοση νέων  ορθών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,    διαβεβαιώνει τους απόφοιτους, τις οικογένειες τους και την ελληνική κοινωνία   ότι τα ελάχιστα  λανθασμένα απολυτήρια έχουν αποσυρθεί  και  αντικατασταθεί από νέα.

Συνεπώς,  δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε  ανησυχία.

© schooltime.gr