Καθορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των  Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε το ΦΕΚ

© schooltime.gr