Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., βρίσκεται σε εξέλιξη η καταβολή των αντιστοίχων κονδυλίων προς τους προμηθευτές και εκπαιδευτές που καλύπτουν τις ανάγκες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης / Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα καλυφθούν η πληρωμή φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αμοιβών Τρίτων για τους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. / Δ.Σ.ΕΚ., οι πληρωμές προμηθευτών μέχρι το Σεπτέμβριο οικονομικού έτους 2015 και οι πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α για τους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. / Δ.Σ.ΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 131 4591, 213 1314449.

© schooltime.gr