Ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα ότι βρίσκονται «στον αέρα οι συντάξεις 10.000 εκπαιδευτικών» εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ. Στην ανακοίνωση, τα δημοσιεύματα χαρακτηρίζονται ανακριβή και ανεύθυνα και παράλληλα διευκρινίζονται τα παρακάτω:  

  1. Σε καμιά περίπτωση δεν έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση 10.000, αλλά μόλις 1.350 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Οι συντάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 21-4-16 έως 4-5-16 υπολογίζονται σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν πριν την ψήφιση του ν.4387/16 (αρ.33 παρ. 2 ν.4386/16).
  3. Όποια προβλήματα ενδεχομένως προκύπτουν από την εφαρμογή του αρ.239 του ν.4389/16, που ρυθμίζει το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών αυτών στην υπηρεσία μέχρι τις 31-8-16, θα αντιμετωπιστούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους το αμέσως επόμενο διάστημα

© schooltime.gr