Ανακοινώθηκαν οι Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία για το 2016. Σημειώνεται ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μέχρι και 4-7-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

© schooltime.gr