Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε  για το διδακτικό έτος 2015-2016».

Η Υπουργική Απόφαση και ο πίνακας των αποσπασμένων

© schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων