Σε 351 ανέρχονται με τα έως τώρα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας οι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τιμωρούνται με διαγραφή από τους πίνακες για το επόμενο σχολικό έτος. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι 260 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και οι 91 την Ειδική Εκπαίδευση. Σε απόλυτα νούμερα οι οικονομολόγοι (ΠΕ09) είναι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών με τις περισσότερες μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραίτησης. Σε απόλυτα νούμερα ακολουθούν οι φιλόλογοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής αλλά πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλο αριθμό προσλήψεων.

Σημειώνουμε ότι από το επόμενο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους αναπληρωτές δεν παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν. Όσοι δεν δεχτούν την πρόσληψή τους θα διαγράφονται από τους πίνακες μόνο για το σχολικό έτος που διανύεται και όχι και για το επόμενο όπως ίσχυε έως τώρα.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία:

Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α για το σχολικό έτος 2016-2017 
  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΕ018
ΠΕ0221
ΠΕ0318
ΠΕ04.017
ΠΕ04.0211
ΠΕ04.0420
ΠΕ04.057
ΠΕ055
ΠΕ0620
ΠΕ078
ΠΕ087
ΠΕ0924
ΠΕ105
ΠΕ12.011
ΠΕ12.044
ΠΕ12.053
ΠΕ138
ΠΕ14.0411
ΠΕ14.052
ΠΕ151
ΠΕ16.017
ΠΕ16.022
ΠΕ17.012
ΠΕ17.044
ΠΕ17.075
ΠΕ18.033
ΠΕ18.106
ΠΕ18.122
ΠΕ18.132
ΠΕ18.184
ΠΕ18.235
ΠΕ18.251
ΠΕ18.261
ΠΕ18.312
ΠΕ18.331
ΠΕ18.401
ΠΕ18.411
ΠΕ197
ΠΕ201
ΤΕ01.191
ΤΕ16.0011
ΣΥΝΟΛΟ260
  
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΕ02.5020
ΠΕ03.5015
ΠΕ04.01.5013
ΠΕ04.02.504
ΠΕ04.04.504
ΠΕ05.501
ΠΕ06.501
ΠΕ08.502
ΠΕ10.502
ΠΕ11.015
ΠΕ13.502
ΠΕ14.04.504
ΠΕ16.01.501
ΠΕ17.06.502
ΠΕ18.03.501
ΠΕ18.12.501
ΠΕ18.35.508
ΠΕ18.36.501
ΠΕ19.501
ΤΕ01.22.501
ΤΕ16.00.502
ΣΥΝΟΛΟ91

*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων