Συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ. Από την Πέμπτη 16-06-2016, είναι διαθέσιμα για το σύνολο των παλαιών χρηστών τα στοιχεία φακέλου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί στο παλαιό σύστημα ΟΠΣΥΔ, ενώ δίνεται η δυνατότητα και για την υποβολή γνωστοποιήσεων τροποποίησης στοιχείων ή προσόντων, με διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος για το φάκελο του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση των νέων υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Εκπαίδευσης της επιλογής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών, ενώ για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται και στην ομάδα υποστήριξης του συστήματος.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σε συνέχεια της αντίστοιχης ΥΑ.

©schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων