Στην ιστοσελίδα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναρτήθηκε ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • 2916/Δ2 – 12-01-2016
  • 36419/Δ2 – 02-03-2016
  • 51992/Δ2 – 29-03-2016
  • 51995/Δ2 – 29-03-2016
  • 54098/Δ2 – 31-03-2016

Κατεβάστε τον κατάλογο

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων