Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», οι οποίες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16  η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις “αναθέσεις μαθημάτων στο  Επαγγελματικό Λύκειο” που θα ισχύσουν  από τη σχολική χρονιά 2016-17.

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων