Στις 15 Δεκεμβρίου 1972 η Γενική Συνέλευση του O.Η.Ε. θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, θέλοντας να συμβολίσει την ανάγκη συστράτευσης μπροστά στον κοινό στόχο για τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς και την αειφορική διαχείριση του παγκόσμιου φυσικού μας πλούτου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 100 χώρες, υπενθυμίζοντας το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για την προστασία του πλανήτη, ως το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2016) είναι το «Go wild for Life», εστιάζοντας την προσοχή του κοινού στην προστασία της άγριας ζωής. Παράλληλα, στις 5/6/2016 κορυφώνεται και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, τη μείωση χρήσης φυσικών πόρων, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελαχιστοποίηση έκθεσης σε κίνδυνο των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων