Στην ιστοσελίδα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναρτήθηκε ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Ημερήσια Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • 2535/Δ2 – 11-01-2016
  • 15469/Δ2 – 01-02-2016
  • 41170/Δ2 – 08-03-2016
  • 41171/Δ2 – 08-03-2016
  • 51992/Δ2 – 29-03-2016
  • 52658/Δ2 – 30-03-2016
  • 61731/Δ2 – 12-04-2016

Κατεβάστε τον κατάλογο

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων