Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προέβη σε ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π. &Π.Σ. προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΕΣ της πρώτης προτίμησής τους από Τετάρτη 1η Ιουνίου μέχρι και την Δευτέρα 10η Ιουνίου 2016.

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων