Γεγονός αποτελεί ότι τα τελευταία χρόνια προέκυψε έντονα η ανάγκη δημιουργίας μιας μοντέρνας εκπαιδευτικής μεθόδου βασισμένης στο παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης και κινητοποίησης των μαθητών. Το παιχνίδι και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τα οφέλη της χρήσης του είναι πολλαπλά.

Η εκμάθηση πληροφοριών και γνώσεων γίνεται πλέον διασκεδαστική υπόθεση, τα παιδιά αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εφαρμόζουν κανόνες, συνεργάζονται σε ομάδες, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και αποκτούν νέες εμπειρίες. «Δεν μπορούσα να φανταστώ, ότι θα μάθαινα τόσα πολλά αγγλικά απλώς παίζοντας ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι..», «Παίζοντας παιχνίδια περιπέτειας ανέπτυξα τις ικανότητές μου στην παρατήρηση και την επίλυση προβλημάτων..» δήλωσαν μαθητές ενθουσιασμένοι απο την εμπειρία τους.

Η φαρέτρα του εκπαιδευτικού προσφέρει διάφορες μορφές παιχνιδιού και διαμορφώνει ένα λειτουργικό και συνάμα ενδιαφέρον για τα παιδιά μαθησιακό περιβάλλον, εξοπλισμένο με αντικείμενα, ποικίλα υλικά και πληροφοριακά στοιχεία που τους δίνουν ερεθίσματα να εξερευνήσουν και εξάπτουν τη φαντασία τους.

Η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού είναι μεγάλη, διότι προσφέρει στο παιδί:

  • κοινωνική , συναισθηματική, σωματική γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη
  • τη χαρά της δημιουργίας και την ανάπτυξη της αυτοτέλειάς του μέσα απο αυτοτελείς δραστηριότητες στις οποίες επιλέγει τα δικά του μέσα επίτευξης του στόχου του
  • την ανάπτυξη των πνευματικών λειτουργιών, που οδηγούν στη μάθηση όπως η μνήμη, η κρίση, ο συλλογισμός, η παρατηρητικότητα, η φαντασία
  • τον ενεργό ρόλο και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας, εμπιστοσύνης, συναγωνισμού, κοινωνικοποίησης
  • τη σφαιρική παρουσίαση ενός θέματος , την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων
  • την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση από την προσωπική του εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασια

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια με ρόλους (role -plays) και με προσομειώσεις συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ενεργούς μάθησης και πρέπει να καθιστούν σαφείς τους μαθησιακούς στόχους του δασκάλου. Ένα μοντέλο κινητοποίησης μαθαίνουμε και από τη Μαίρη Πόππινς «σε κάθε αναγκαστική δουλειά, υπάρχει πάντα λίγη χαρά. Ας βρούμε τη χαρά!»  (In every job that must be done, there is an element of fun.Find the fun!). Η γνώση μέσω της πράξης είναι μια ενεργή μορφή μάθησης και επειδή τα (ποιοτικά)παιχνίδια είναι εμπειρικής φύσης, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω δοκιμής και σφάλματος, πειραματισμού, δημιουργικότητας.

Εν κατακλείδι, είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας παιδαγωγικής του παιχνιδιού με βάση τις παιδαγωγικές τεχνικές και στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη και προώθηση αφ’ ενός μια αρμονικής σύζευξης μεταξύ παιχνιδιού, μάθησης και διδασκαλίας και αφ’ ετέρου της σύνδεσης των παιδικών βιωμάτων και δραστηριοτήτων.

Ανδρεοπούλου Σία
Φιλόλογος

© schooltime.gr   Άρθρα αναγνωστών