Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ έτους 2016 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν ερωτημάτων που δέχθηκε από της Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

α) Το διάστημα των τριών ημερών, στο οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις, υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημέρας εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασαν ή διέκοψαν την εξέτασή τους.

β) Τα δικαιολογητικά και των δύο περιπτώσεων (ασθένεια ή σοβαρό κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία) προσκομίζονται στο Διευθυντή του σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο. Τα δικαιολογητικά αυτά εξετάζονται και κρίνονται από την οικεία Λυκειακή Επιτροπή (για τα ΓΕ.Λ) ή την επιτροπή εξέτασης (για τα ΕΠΑ.Λ.), με την επιφύλαξη της περίπτωσης του σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία όπου απαιτείται και επικύρωση από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Κατόπιν μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, που θα οριστεί σε εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, πρέπει να αποσταλούν τα σχετικά στοιχεία στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.

Στην περίπτωση που το σχολείο προέλευσης (σχολείο υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης), δεν είναι Εξεταστικό Κέντρο, αυτό ενημερώνεται από το Εξεταστικό Κέντρο για την απουσία των υποψηφίων του και το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

γ) Για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά σε Β.Κ. ή Ε.Ε.Κ. και απουσιάσαν ή διέκοψαν την εξέτασή τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται στον Πρόεδρο του Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ. από τον οποίο εξετάζονται και κρίνονται με την επιφύλαξη της περίπτωσης του σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία όπου απαιτείται και επικύρωση από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Κατόπιν πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και να ενημερώσουν τα οικεία σχολεία για την απουσία των υποψηφίων τους και το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

δ) Αν κάποιος υποψήφιος απουσιάσει σε περισσότερα από ένα συνεχόμενα μαθήματα, μπορεί να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό συνολικά για όλες τις απουσίες του.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος μετά τη διακοπή της εξέτασής του σε κάποιο μάθημα, απουσιάσει σε επόμενα συνεχόμενα μαθήματα, προκειμένου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και στο μάθημα που διέκοψε την εξέτασή του (να μην αποσταλεί δηλαδή από το Ε.Κ. το τετράδιό του για βαθμολόγηση) θα πρέπει η κατάθεση του δικαιολογητικού να γίνει εντός των τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο οποίο διέκοψε την εξέτασή του και από το οποίο μπορεί να προκύπτει η αδυναμία του να συμμετάσχει στην εξέταση τόσο του μαθήματος στο οποίο διέκοψε όσο και στα υπόλοιπα μαθήματα που απουσίασε.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθμ. 34293/03-04-2002 (ΦΕΚ 457τ.Β΄/2002) και Φ.253.2/62767/Α5/13-04-2016 (ΦΕΚ 1063 τΒ΄/2016) Υπουργικών Αποφάσεων, οι υποψήφιοι –αθλητές που θα απουσιάσουν σε ένα ή περισσότερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:

  • Πανελλήνια πρωταθλήματα
  • Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς ομοσπονδίας
  • Βαλκανικούς αγώνες
  • Πανευρωπαϊκούς αγώνες
  • Παγκόσμιους αγώνες
  • Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα του αντίστοιχου αθλήματος
  • Προπονήτικα κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια-πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα

μπορούν σε αυτά τα μαθήματα που απουσίασαν, να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις εφόσον προσκομίσουν στο Διευθυντή του Εξεταστικού Κέντρου βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος Θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του υποψήφιου στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας.

Δείτε το έγγραφο

schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων