Διαγωνίσματα επανάληψης - Κριτήρια αξιολόγησης για τα Λατινικά της Γ’ Λυκείου (Παλαιό - Νέο σύστημα)

Διαγωνίσματα επανάληψης και Κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την ύλη των Λατινικών της Γ’ Λυκείου (Παλαιό – Νέο σύστημα).

Εκπαιδευτικό υλικό με το Παλαιό – Νέο σύστημα (μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά και από τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το Νέο σύστημα)

1. Διαγώνισμα Προσομοίωσης

2. Διαγώνισμα επανάληψης 1

3. Διαγώνισμα επανάληψης 2

4. Διαγώνισμα επανάληψης 3

5. Επαναληπτικές Ασκήσεις

6. Διαγώνισμα στις ενότητες 21-28

7. Διαγώνισμα στις ενότητες 29-33

8. Διαγώνισμα στις ενότητες 34-50

Εκπαιδευτικό υλικό (Νέο σύστημα)

«Λατινικά Γ’ Λυκείου, Παρατηρήσεις και ενδεικτικές ασκήσεις Συντακτικού»,Άρης Ιωαννίδης, Εκδόσεις schooltime.gr (Νέα προσθήκη)

Λατινικά Γ’ Λυκείου (Κριτήρια αξιολόγησης με το Νέο Σύστημα) Ενημερώνεται καθημερινά με νέες προσθήκες)

Σημαντικό

Πανελλαδικές-Λατινικά: Διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη (2015- 2016)

schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων