Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό.

Η σύνθεσή της επιτροπής δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η θητεία της έχει διάρκεια ενός έτους.

schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων