ΥΠΠΕΘ: Έλεγχος στις μετεγγραφές από Δημόσια σε Ιδιωτικά Λύκεια

Μετά καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος) για «ύποπτες μαζικές μετεγγραφές» από Δημόσια σε Ιδιωτικά Λύκεια, που «περιέργως συνέπεσαν με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και την πλήρη αποσύνδεσή του από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ο Γ. Γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παντής, παράγγειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να «του γνωρίσουντον τον αριθμό των μαθητών που μετεγγράφηκαν, κατά το τρέχον σχολικό έτος, από Δημόσια σε Ιδιωτικά Λύκεια σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ανά σχολική μονάδα (προέλευσης και υποδοχής)».

Η καταγγελία της ΟΙΕΛΕ έχει ως εξής:

“Το γεγονός των μαζικών  μετεγγραφών έχει περιέργως (;) συμπέσει με την ανακοίνωση την ίδια περίοδο του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και την πλήρη αποσύνδεσή του από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, ο απολυτήριος βαθμός της Γ’ Λυκείου που αντιστοιχείται με το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που οδηγεί σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και σε εγγραφή σε ξένο Πανεπιστήμιο εξαρτάται πλέον απολύτως από ενδοσχολικές διαδικασίες”.

Ακολουθεί η επιστολή του Γιάννη Παντή:

Κατόπιν του με αρ. πρ. 40744/19-04-16 Δελτίου Τύπου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., με το οποίο καταγγέλουν ύποπτες μετεγγραφές μαθητών από Δημόσια σε Ιδιωτικά Λύκεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α)Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 15 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ. 294/80 (ΦΕΚ 81 Α΄), η οποία αναφέρεται στις μετεγγραφές μαθητών από δημόσια σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Αι μετεγγραφαί των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη εγκρίσει του Γενικού Επιθ/του Μ.Ε. εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου» και ότι

β) ο έλεγχος της νομιμότητας των εν λόγω μετεγγραφών εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό των μαθητών που μετεγγράφηκαν, κατά το τρέχον σχολικό έτος, από Δημόσια σε Ιδιωτικά Λύκεια σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ανά σχολική μονάδα (προέλευσης και υποδοχής).

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων