Δημοκρατία σημαίνει ομορφιά

Ομορφιά σημαίνει θεραπεία

Θεραπεία σημαίνει, υπηρεσία, περιποίηση, σεβασμός.

Η δύναμη των ισχυρών πηγάζει από την βάση.

Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.

Δημοκρατία είναι η Αρχή η οποία εξυπηρετεί, εφαρμόζει, την εδραίωση των ισχυρών, μέσα από την προστασία των αδύναμων.

Το πρωτόκολλο ανώτερων ιδεών

Η χάρτα της συμπαντικής πυραμίδας

Τα πρακτικά ανώτερης φιλοσοφίας

Η ωφέλιμη πορεία κάθε Επιστήμης

Η ανόθευτη Αρχή

Η ορθή επικοινωνία

Η άηχη συμπαντική φωνή

Το ορόσημο της ψυχής

Ο τελετουργικός ανεφοδιασμός του Παντός, προς τα πάντα

Λαός νοείται το σύνολο των ατόμων που αποτελούν ένα σώμα, μία οικογένεια, ένα χωριό, ένα έθνος, ολόκληρο τον Πλανήτη… άσχετα την όποια θέση στην ιεραρχία κατέχουν.

Πολίτευμα νοείται το σύνολο των Αρχών και των κανόνων που ορίζονται ως το ιδανικότερο μέτρο εξασφάλισης ανώτερης ποιότητας ζωής. Οι αρχές, οι κανόνες, δεν είναι παρά τα στοιχεία τα οποία δομούν το dna της Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένα, αποδίδουν και απορροφούν, αφαιρούν και προσθέτουν, διαιρούν και πολλαπλασιάζουν τον εαυτό τους, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη των αναγκών σε οποιαδήποτε περίπτωση, ώστε η διατήρηση της απαραίτητης αρμονίας μεταξύ των μερών να είναι εξασφαλισμένη.

Η Δημοκρατία ντυμένη την ειρήνη είναι ικανή να προσφέρει μέσω των νόμων που εκδηλώνει και εκδηλώνεται, το απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος του εαυτού της, την ένωση.

Ντυμένη τον πόλεμο είναι ικανή να αποφέρει, διάσπαση.

Δημοκρατίας θεσμός, ίσως η πιο ταλαιπωρημένη έννοια πάνω στη γη, μετά την αγάπη. Διπλή λέξη στη φύση της περιφρουρεί εξ αρχής τις έννοιες των οποίων εκφράζει το νόημα εάν γνωρίζεις ελληνικά ή είσαι διατεθειμένος να μάθεις. Φυσικά στην ελληνική γλώσσα λάμπει το εύρος και μεγαλείο της το οποίο είναι συνώνυμο με τη λέξη ομορφιά. Ομορφιά νοείται το συμμετρικά και αρμονικά κατανεμημένο. Αυτό που δομείται μέσα από τις ανάγκες του, σε σχέση με την χρησιμότητά του. Αυτό που επιλέγεται προκειμένου να προσφέρει πρόοδο, εξέλιξη. Το ακατάλληλο είναι και περιττό.

Η Δημοκρατία γεννήθηκε από τους Έλληνες, διότι αυτοί κατείχαν και κατέχουν το πνευματικό επίπεδο το οποίο απαιτείται ώστε να καταφέρει κάποιος να αντιληφθεί τη γλώσσα της Ελευθερίας, τη γλώσσα του Φωτός.

Η Δημοκρατία ξετυλίγει τους όρους – χρόνο – χώρο – όρια – σεβασμό. Δημοκρατία σημαίνει χρυσή αναλογία.

Μαθηματική έννοια η οποία καταχωρημένη στα ανθρώπινα χέρια, αυτόματα αποκτά και συναισθηματική έκβαση.

Μαθηματικό όπλο, συνδυασμένο άψογα με την ηθική υπόσταση, που ως βάση είναι ικανή να μοιράσει τα αναγκαία ισότιμα, σε σχέση με τις ανάγκες, στους κινητήριους μοχλούς του Κρατικού οικοδομήματος.

Η Δημοκρατία εδώ φανερώνει την απαραίτητη διατήρηση της βάσης του κρατικού οικοδομήματος σε άψογη κατάσταση, ώστε να μπορεί να έχει και να προσφέρει τα οφέλη της στο άτομο, αλλά και στο σύνολο.

Προσφέρει εμπιστοσύνη, ώστε να λάβει εμπιστοσύνη.

Διδάσκει ωριμότητα, ανάληψη ευθύνης, βαθύτερο στοχασμό πρίν οποιαδήποτε δράση και κατά συνέπεια, ωφελιμότητα.

Δημοκρατία σημαίνει Δάσκαλος. Απαιτεί αλήθεια, πρωτίστως προς τον εαυτό και μετέπειτα προς το σύνολο. Απαιτεί αναγνώριση του εγώ, ικανότητα παραίτησης από αυτό, αλλά και την παράλληλη αξιοποίηση αυτού, ως μέτρο προστασίας του ατόμου ή του συνόλου.

Διδάσκει το άτομο να αισθάνεται φιλότητα προς τον εαυτό του, μετατρέποντας αυτό σε ένα σπουδαίο κρίκο με υγιή αυτοπεποίθηση, σθένος και αγάπη προς την τάξη.

Φυσικά η συνειδητότητα που αναπτύσσει και αναπτύσσεται μέσω της Δημοκρατίας, προσφέρει στο άτομο ταυτότητα. Το αντίθετο αυτής ονομάζεται χάος, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την έννοια του συμπαντικού χάους και όλων όσων αυτό συμπεριλαμβάνει.

Εν ολίγοις Δημοκρατία σημαίνει φιλότης και αυτή με τη σειρά της αποφέρει ομόνοια, ενότητα, αρμονία. Εφόσον η αρμονία είναι ο Πανσυμπαντικός Νόμος, αυτόματα εδώ φανερώνεται το μεγαλείο του εργαλείου Δημοκρατία, ως ο θεσμός ο οποίος είναι ικανός μέσα από τις επιμέρους γνώσεις που παρέχει, να βοηθήσει ν’ αντιληφθούμε, κατακτήσουμε, προσφέρουμε, το ύψιστο αγαθό και κατεκτημένο δικαίωμα όλων των όντων, την Ελευθερία.

Λουκία Πλυτά*

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων