Ο νόμος 4386/2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις - Το ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Δείτε το ΦΕΚ

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων