ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες

Το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, στο πλαίσιο εμπλουτισμού των βάσεων δεδομένων δυνητικών συνεργατών του σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, καλεί επιστήμονες, αποφοίτους ΑΕΙ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή/και εμπειρία (επαγγελματική απασχόληση) στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία σε σχετικές με τα θέματα αυτά δράσεις και έργα.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες με εξειδίκευση, ενδιαφέρον και ενασχόληση στο αντικείμενο και τις μεθοδολογίες της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων