Μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου οι αιτήσεις για ανανέωση αποσπάσεων σε ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Μέχρι την Πέμπτη 12/5 θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι οποίοι επιθυμούν ανανέωση των αποσπάσεών τους για το 2016-2017.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/ μέχρι και 12/5/16. Οι ενδιαφερόμενοι αφού εκτυπώσουν την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ακολούθως να τα καταθέσουν απευθείας στο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ ( Γραφείο 2049) και στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γραφείο 1082).

Κατεβάστε το έγγραφο

◊ schooltime.gr 
Τμήμα ειδήσεων Ροή θεμάτων