«Τροπολογίες στο... παρά 5» του Αχιλλέα Ε. Αρχοντή

Μια σειρά τροπολογιών κατατέθηκε, σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, στο προς ψήφιση φορολογικό-ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτές, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1) Αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (από 26% σε 29%) ο συντελεστής φορολογίας των μικρών και πολύ μικρών (αυτών, δηλαδή, που τηρούν απλογραφικά βιβλία) επιχειρήσεων που έχουν τη μορφή νομικών προσώπων (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες). Στην ουσία, εξομοιώνονται φορολογικά με τις μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ) ενώ καταργείται η φορολόγηση με 33% για κέρδη άνω των 50.000 €. Στο εφεξής, θα φορολογούνται κι αυτά με τον ενιαίο συντελεστή 29%.

2) Μειώνεται το αφορολόγητο των μισθωτών. Συγκεκριμένα: Το αρ. 16 του φορολογικού νόμου προβλέπει, αυτή τη στιγμή, την παρακάτω κλίμακα:
«Τροπολογίες στο... παρά 5»

Προβλέπει, επίσης, μείωση του φόρου:

α) Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ, για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα των 9.550 ευρώ είναι αφορολόγητο (9.550 χ 22% = 2.100, μείον μείωση φόρου 2.100 = μηδέν)

Με τη νέα τροπολογία:

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.”.

Σε απλά ελληνικά, το αφορολόγητο άγαμου μισθωτού κατεβαίνει στα 8.636 €, με ένα παιδί στα 8.863 €, με δυο παιδιά στα 9.090, ενώ για να έχει κάποιος το προηγούμενο αφορολόγητο πρέπει να έχει τρία παιδιά και πάνω, ενώ για εισόδημα άνω των 20.000 δεν προβλέπεται ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ αφορολόγητο.

Τέλος, αποσύρεται από το αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο το εδάφιο: “…ια) φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.”

Επισημαίνουμε μερικά πράγματα:

1) Όλα αυτά είναι τροπολογίες που κατατέθηκαν μετά τα μεσάνυκτα της 7/5/2016 στο προς ψήφιση, εν μέσω μαζικών απεργιών και διαμαρτυριών, φορολογικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, παρά τη δεδηλωμένη, κάποτε… αντίθεση του κ. Τσίπρα για παρόμοιες πρακτικές των προηγουμένων κυβερνήσεων.

2) Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής διατύπωσε ενστάσεις για τη συνταγματικότητα του ως άνω νομοσχεδίου. Σύμφωνα με την έκθεσή της: “…η επιβολή εισφοράς κύριας σύνταξης με συντελεστή 20% επί του εισοδήματος της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων εισάγει, κατά παράβαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας [αλλά, κατ’ αποτέλεσμα, και της αρχής ανταποδοτικότητας των εισφορών], δυσμενή διάκριση σε βάρος τους, εν σχέσει προς την εισφορά που καταβάλλουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί του εισοδήματος (αποδοχών) τους, καθότι άγει σε τριπλάσια επιβάρυνση του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για την καταβολή της ίδιας συνταξιοδοτικής παροχής.”

3) Ήδη αυξήθηκε σε 24% (από 1/7/2016) ο συντελεστής ΦΠΑ

4) Και σαν κερασάκι στην τούρτα: Συνεχίζεται έως και τις 13/5 η αποχή των λογιστών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Παρ’ όλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός κ. Τρ. Αλεξιάδης, ενώ είχε εξαγγείλει άνοιγμα του TAXISNET από την αρχή του έτους, ενώ αυτό αυτό άνοιξε, τελικά, στις 6 Απριλίου, ενώ η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων δεν άνοιξε ακόμα, ο κ. Αλεξιάδης, λοιπόν, επιμένει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων…

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής*
Οικονομολόγος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων