Επαναληπτικό διαγώνισμα στη θεωρία της Έκφρασης- Έκθεσης Γ’ λυκείου (Η Πειθώ στον επιστημονικό & πολιτικό λόγο)

1. (…) Στην τεχνική, σαν μονάδα ακουστικότητας χρησιμοποιούμε το 1 Decibel (IDB), που είναι το δέκατο της μονάδας BEL.

Το ανθρώπινο αυτί αποτελεί ευαίσθητο και πολύ ισχυρό δέκτη. Συλλαμβάνει και μετατρέπει σε ήχους τις μεταξύ 20 και 20.000 παλμικές δονήσεις ανά SEC και ανέχεται καλά τις ενοχλητικές, ενώ οι πέρα από 120 έχουν σαν αποτέλεσμα οργανικές βλάβες του κοχλία και προοδευτική κώφωση, που αρχίζει με απώλεια της ακουστικής οξύτητας. Η κώφωση αυτή δεν είναι ιάσιμη γιατί προσβάλλονται τα νευρικά κύτταρα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Π.Ο.Υ., ο θόρυβος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 DB κατά τη νύχτα.

  • Να εντοπίσετε στην παραπάνω παράγραφο δύο χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου.

2. α. «… Τώρα χωρίς χρονοτριβή πρέπει να παρθούν γενναία μέτρα. Να ψηφιστεί άμεσα και κατεπειγόντως ένας σύγχρονος νόμος, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία από την ρύπανση.

Σε συμφωνία με τους υπεύθυνους εκπροσώπους του βιοτεχνικού κόσμου να εκπονηθεί εφικτό αλλά αυστηρό χρονοδιάγραμμα με την εφαρμογή προγράμματος εγκατάστασης μηχανημάτων ελέγχου της ρύπανσης ή και μεταφοράς μονάδων σε βιομηχανικές ζώνες. …»

β. «… Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι πρέπει να προστεθούν τέσσερα σημεία – η νομοθεσία, ο τρόπος οργάνωσης της διοίκησης, ο έλεγχος της ρύπανσης, η δικαστική διαδικασία. Έχει πει ήδη (όνομα κόμματος) από το 1977 ότι πρέπει να υπάρξει κώδικας νομοθεσίας που να καθιερώνει τις εξής αρχές:…»

  • Να εντοπίσετε στα δύο αποσπάσματα τρία χαρακτηριστικά πολιτικού λόγου.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων