ΥΠΠΕΘ: Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την Έρευνα

Ψηφίζεται την Παρασκευή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Έρευνα. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας θα πραγματοποιηθούν δυο συνεδριάσεις με την να λαμβάνει χώρα την Πέμπτη και ώρα 17.00, ενώ η δεύτερη και τελική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και ώρα 10.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΗ΄
Πέμπτη 5 Μαΐου 2016
Ώρα 17.00΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΘ΄
 Παρασκευή 6 Μαΐου 2016
Ώρα 10.00΄

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και Μαρία Αντωνίου.

Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2016  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.

Το σχέδιο νόμου

*  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων