Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς για κατάθεση προτάσεων

Προσκλήσεις σε εκπαιδευτικούς να καταθέσουν προτάσεις για θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος απευθύνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πιο αναλυτικά:

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς να καταθέσουν προτάσεις για τη Γενική Εκπαίδευση

Το Ι.Ε.Π. καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να καταθέσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων της Γενικής Εκπαίδευσης (οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σε ζητήματα λειτουργικής φύσης ή και αμιγώς διδακτικής). Το Ι.Ε.Π. κρίνει ως πολύτιμη αυτήν την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο έργο του. Οι προτάσεις θα καταγραφούν και θα μελετηθούν από ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου και τα πορίσματα θα συμπεριληφθούν στις δράσεις του Ι.Ε.Π.

Παρακαλείσθε να στείλετε ένα κείμενο 500-600 λέξεων, στο οποίο πέρα από τις προτάσεις σας να καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στη διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/protaseis/

Ι.Ε.Π. προς τους εκπαιδευτικούς: κατάθεση προτάσεων για προγράμματα σπουδών και βιβλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να αποστείλουν, εάν έχουν, παρατηρήσεις για τα Προγράμματα Σπουδών, τα Σχολικά Εγχειρίδια και γενικότερα το Εκπαιδευτικό Υλικό, καθώς και τις προτάσεις τους για τα αντίστοιχα θέματα. Η προσέγγιση των εκπαιδευτικών που επιτελούν το έργο τους και διατηρούν μία ενεργή σχέση με την εκπαίδευση είναι κρίσιμη για την αποτίμηση των σχετικών ζητημάτων. Τα κείμενα των εκπαιδευτικών θα μελετηθούν από ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου και θα τροφοδοτήσουν τις όποιες αλλαγές-παρεμβάσεις στους αντίστοιχους τομείς.

Υποβάλετε τις προτάσεις σας εδώ: https://www.iep.edu.gr/services/suggestions/

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων