«Ο βίος & το βιος του λόγου» της Λουκίας Πλυτά

Η φωνή αποτελείται από νότες
Παλμικές δονήσεις θεραπείας.
Οι κραδασμοί της μαγείας γίνονται πάροχοι αισθαντικής πανδαισίας
ικανοί να φανερωθούν, όταν ο νους είναι ενωμένος με τον λάρυγγα
και η γλώσσα δεν προτρέχει της διανοίας.

Λόγος σημαίνει δημιουργία, έκφραση εικόνων, ιδεών, σημαίνει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δύο ή και περισσότερων μερών.

Ο Λόγος είναι μουσική, δόνηση, κίνηση. Διαβαθμίζεται σε κλίμακες διαφορετικών συχνοτήτων και ποιοτήτων ως μέσο ταξινόμησης των εκάστοτε στοιχείων που εκφράζει.

Είναι η άυλη μορφή της δημιουργίας των πάντων. Είναι φώς και η φανερή έκφραση της αγάπης. Ο Λόγος είναι ενέργεια.

Ο Λόγος είναι τα πάντα και από αυτόν ξεκινούν όλα όσα εν ζωή περικλείονται και ζωή εκφράζουν. Είναι η δυνατότητα εκφώνησης και παρουσίασης του εσωτερικού κόσμου, προς τα έξω. Είναι το σπουδαιότερο μετά την ιδέα, διότι αυτός δύναται να παρουσιάσει αυτήν.

Η αξιοποίηση του προσφέρει άπειρες δυνατότητες δημιουργίας.

Σε αυτό το σημείο θα σταθούμε στην δυνατότητα του Ήχου – Λόγου ως μεταβιβαστή ιδεών και σχημάτων.

Ο Λόγος συνδέεται με την ευφυΐα και δημιουργεί την ευγλωττία. Τώρα προς ποια κατεύθυνση οδηγεί τον άνθρωπο η ευφυΐα είναι αιτία πνευματικής καλλιέργειας. Η πνευματική καλλιέργεια ενέχει την ικανότητα μόρφωσης του ατόμου και απέχει από την απλή εκπαίδευση. Οι άνθρωποι αξιοποιούν αυτόν μέσα από το επίπεδο συνειδητότητας που κατέχουν.

Μιλώντας, γίνεσαι ικανός να αντιληφθείς τα του εσώτερου κόσμου σου δεδομένα. Γίνεσαι ικανός να προωθήσεις υψηλού ή μη επιπέδου ιδέες. Να διαδώσεις θεωρίες με ή χωρίς υπόσταση. Γίνεσαι διαβιβαστής αλήθειας ή ψεύδους. Γίνεσαι μεταβιβαστής γνώσης ή φόβου. Γίνεσαι χειραγωγός ή απελευθερωτής. Μιλώντας, δύνασαι να μεταφέρεις ζωή ή θάνατο.

Μιλώντας, ορίζεις και ορίζεσαι μέσα από τις προσωπικές σου πεποιθήσεις ή μέσα από την μία και μόνη αλήθεια. Τον (αυτό)σεβασμό.

Ο τρόπος που αξιοποιεί κάποιος τον Λόγο του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να επέμβει, παρέμβει, αλλάξει, δημιουργήσει διάφορες κατευθύνσεις στα πλαίσια που για εμάς ονομάζονται ζωή. Μέσω αυτού οριοθετούνται τα πλαίσια δόμησης της ζωής γενικότερα, παράλληλα με τον στόχο, τον σκοπό και τον τρόπο που αυτός αξιοποιείται.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από τον Λόγο, γραπτό ή προφορικό. Μέσα από τη ενέργεια του Λόγου, δομείται με σάρκα και οστά κάθε ιδέα, ατόμου και συνόλου.

Οι εκφραστές των ιδεών είμαστε όλοι εμείς που έχουμε προικιστεί με την ιδιότητά του νου.

Ο νους και η φαντασία, λειτουργούν αλληλένδετα με τις ιδέες και κατ’ επέκταση με τον Λόγο. Η ανώτερη μορφή του Λόγου, είναι η ποίηση.

Κάθε καθαρή ιδέα, προέρχεται από την ψυχή.
Μιλώντας χαράζεις την μοίρα σου

Ο Λόγος είναι Μέγας Διδάσκαλος. Εάν αυτός καθοδηγείται ορθά ή όχι μέσα από τις ατομικές νοητικές δραστηριότητες, σχετίζεται με το εάν το όν που ονομάζει και τοποθετεί τον εαυτό του σ’ αυτή τη θέση έχει ή όχι, ανώτερους σκοπούς.

Η μεταβίβαση γνώσεων και ιδεών είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που μπορεί άνθρωπος να προσδώσει στον εαυτό του. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε την δύναμη του Λόγου. Όπως σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε το τι προκαλεί η λάθος ή η σωστή αξιοποίηση αυτού.

Του Λόγου η παραφορά και η παραφθορά προικίζει τα όντα σφάλματα και λάθη που αυτόματα τα οδηγούν σε επίπονες εμπειρίες, γιατί εάν ο κύκλος του Λόγου δεν κλείσει, ο χρόνος δεν σφραγίζεται.

Επί της κοινωνίας ο Λόγος πρεσβεύει τα ανώτερα.

Η κοινωνία αξιοποιεί τον λόγο, ώστε να δώσει και να πάρει αυτό που στην ουσία χρειάζεται.

Οι λέξεις δεν έχουν αφηρημένη έννοια, μόνο συγκεκριμένη. Κάθε λέξη έχει την δική της ερμηνεία και όχι αυτή που εμείς νομίζουμε ή μας πέρασαν ότι έχει.

Η ορθή επικοινωνία απαιτεί κώδικες. Απαιτεί να οριοθετήσεις σωστά τα επί μέρους στοιχεία ώστε να μπορείς να μεταδόσεις ακριβώς αυτό που ομιλείς και να κατανοήσεις αυτό που σου μεταδίδεται.

Στην εποχή μας οι λέξεις πορεύονται προδομένες. Αξιοποιούνται ανορθόδοξα με συνέπειες καταστροφικές για το σύνολο.

Σήμερα οι λέξεις δένονται, αλλοιώνονται, μεταλλάσσονται, υπέρ ανάξιων συμφερόντων. Επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου, προκειμένου να προστατεύσει και να προστατευθεί είναι να διδαχθεί να διακρίνει το νόημα, στα κενά, ανάμεσα στις λέξεις.

Οι λέξεις είναι ζωντανά όντα, κατέχουν δική τους βούληση και πλήρη αυτογνωσία του σκοπού που επιτελούν.

Η φύση είναι η εκδήλωση της αρμονίας, στην πρωταρχική μορφή της
Κάθε όν, κάθε πλάσμα εκφράζει μία τάση, μια αρχή, μια δομή, μια ενέργεια
Κάθε όν, κάθε πλάσμα είναι μια αντανάκλαση μιας ολοκληρωμένης αλήθειας.

Κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένα ολοκληρωμένο σύμπαν. Ένα δίκτυο πληροφοριών και δεδομένων.

Η αφύπνιση ορίζεται από τις συντεταγμένες και τα οφέλη τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές. Η σύνδεση με τον εαυτό και τις ανάγκες του, πάντα προσφέρει πρόοδο, άνοδο και ευτυχία. Η ικανότητα σύνδεσης με τον εαυτό και την προίκα του, άμεσα αντανακλά καλλίτερες σχέσεις-συνδέσεις μεταξύ εαυτού – όντων και κόσμων. Η ανταλλαγή μεταξύ των κόσμων οφείλει αμφίδρομα να διατηρεί τα προνόμια της ειλικρίνειας, της αλήθειας, του σεβασμού και της φροντίδας.

Η κάλυψη των αναγκών χρειάζεται ειλικρίνεια.

Ειλικρινής, είναι ο απενοχοποιημένος άνθρωπος.

Λουκία Πλυτά*

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων