ΥΠΠΕΘ: Δεν προβλέπεται αναθεώρηση περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των περιοχών μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης στο πλαίσιο ερώτησης για τον καθορισμό περιοχών μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Όσον αφορά στον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης της Α/θμιας Εκπ/σης, οι περιοχές μετάθεσης επανακαθορίστηκαν με την αριθμ. 147801/Δ1/23-11-2012 (ΦΕΚ 3240/5-12-2015 τ.Β’) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.1824/1988 και της παρ. 1 της αριθμ. Δ/5716/15-4-1988 (ΦΕΚ 217/Β/21-4-1988) Υπουργικής Απόφασης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 (Ε’) του ίδιου νόμου, μετά από πρόταση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασική αρχή του επανακαθορισμού αυτού ήταν η ενοποίηση των πολλαπλών περιοχών μετάθεσης αρκετών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και να επιλυθούν προβλήματα που δημιουργούσε ο κατακερματισμός αυτός. Ως εκ τούτου, με την προαναφερόμενη απόφαση δεν έγινε καμιά διαίρεση περιοχής μετάθεσης που θα δημιουργούσε τέτοιου είδους προβλήματα.

Επίσης, ο επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αναγκαιότητα για τον οποίο προέκυψε μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010- ΦΕΚ87τΑ΄/02.06.2010), πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 152263/Δ2/04.12.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 3437τΒ΄/24.12.2012), μετά από πρόταση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων