Εμπλουτίζεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα μαθήματα των Πανελλαδικών

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ».

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

α) Την επικαιροποίηση /προσαρμογή του υλικού των ψηφιακών βοηθημάτων που λειτουργούν ήδη στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών

β) Την αναβάθμιση – επέκταση του ιστότοπου των υφιστάμενων βοηθημάτων για την επόμενη διετία και

γ) Τη δημιουργία νέου ψηφιακού βοηθήματος και την επέκταση του ιστότοπου ώστε να φιλοξενήσει το νέο υλικό.

Απαιτείται συντονισμός του Δικαιούχου της Πράξης με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την επιλογή των μαθημάτων και της ύλης των ψηφιακών βοηθήματα που θα αναπτυχθούν ή θα επικαιροποιηθούν με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών.

Το περιεχόμενο των βοηθημάτων θα περιλαμβάνει:

  1. παραδόσεις της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος σε μορφή βίντεο ή διαφανειών

ii) υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις, ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις,

iii) επαναληπτικά διαγωνίσματα στα πρότυπα των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.

Η επικαιροποίηση του υλικού των υφιστάμενων βοηθημάτων καθώς και η ανάπτυξη του νέου βοηθήματος θα γίνει από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν μέσω ανοικτών προσκλήσεων καθώς και εθελοντές. Η ομάδα των εκπαιδευτικών θα πλαισιώνεται από μια τεχνική ομάδα που θα έχει την ευθύνη κατασκευής και ανάρτησης του υλικού καθώς και λειτουργίας του ιστότοπου.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου με βασικό μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο, η πρόταση θα δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο εκπαίδευσης, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του μαθητή για την πληρέστερη προετοιμασία του για τις πανελλήνιες εξετάσεις και που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους: μαθητές που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας που απουσιάζουν επί μακρόν από το σχολείο, καθώς και άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μαθητών.

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει το επίπεδο της διδασκαλίας και παράλληλα τις δεξιότητές του στη χρήση των ΤΠΕ.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων