Αριθμητικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση

Σε 158.081 ανέρχονταν ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών με κάθε μορφή απασχόλησης στο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αντλήθηκαν το Μάρτιο. Οι αναπληρωτές αποτελούν περίπου το 14% του εκπαιδευτικού προσωπικού με τον καταγεγραμμένο αριθμό τους να είναι λίγο πάνω από τις 22.000. Περίπου οι μισοί αναπληρωτές είναι μέσω ΕΣΠΑ, ενώ μικρός είναι ο αριθμός των ωρομίσθιων που φθάνουν τους 206.

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ9.276
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ1.626
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ18
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ51
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΠΑ6.730
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΠΑ3.900
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ1
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ459
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ206
  
ΜΟΝΙΜΟΙ135.728
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ76
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ1
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ9
ΣΥΝΟΛΟ158.081

 

Εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση

Από τα στοιχεία της  Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης και της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντίστοιχα, προκύπτει ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ιδιωτική Π/θμια Εκπ/ση (με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Αναπληρωτές) ανέρχεται σε 3.989 και στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Αναπληρωτές) ανέρχεται σε 3.109.

*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ

◊ schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων