ΥΠΠΕΘ: νέες ειδικότητες προς έγκριση για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

ΥΠΠΕΘ: νέες ειδικότητες προς έγκριση για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα εξετάσει θετικά αιτήματα για νέες ειδικότητες προς έγκριση για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, δεδομένου ότι θα υπάρξει πρωτίστως το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα προβλέπεται και θα καθορίζεται η λειτουργία των εν λόγω Δ.Ι.Ε.Κ.. Αυτό τονίζεται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για το Δ.Ι.Ε.Κ Ειδικής Αγωγής  ενώ σημειώνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή  προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

Το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Σερρών ιδρύθηκε με την αριθμ. πρωτ. Κ1/5082/14-1-2015 Υ.Α. Οι εγκεκριμένες και προς υλοποίηση ειδικότητες για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ. 3900/10-4-2014 Υ.Α. καθώς και στο εδάφιο 2, παρ. 5 του Ν. 4203 (Α΄/235) και είναι οι κάτωθι:

  1. Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών-πρακτικών (άτομα με προβλήματα όρασης),
  2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής),
  3. Ξεναγός σε μουσεία και αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής)
  4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Webdesigner-developer/videogames) (άτομα με προβλήματα ακοής) και
  5. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Ειδικότερα, στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Σερρών έχει οριστεί Διευθυντής με παράλληλα καθήκοντα ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Ωστόσο η λειτουργία του εν λόγω ΔΙΕΚ δεν κατέστη δυνατή εξαιτίας του ότι δεν υπήρξε ικανός αριθμός αιτήσεων καταρτιζόμενων από την τοπική κοινωνία.

◊ schooltime.gr 
Τμήμα ειδήσεων Ροή θεμάτων