Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ερωτήσεις: Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 – 1880)

Ερωτήσεις κλειστού τύπου:

Α. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Το σύνταγμα του 1844
 2. Τι αντίκτυπο είχε για τη λειτουργία και το χαρακτήρα των κομμάτων η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ; ( « Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου … εξουσιών του βασιλιά » ) σελ. 70

1α : Τι γνωρίζετε για το ρόλο που έπαιξαν τα κόμματα στα ελληνικά πολιτικά πράγματα κατά την περίοδο από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 μέχρι και την ψήφιση του συντάγματος του 1844; («Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου … κομματικών μηχανισμών») σελ. 70 – 71

 1. Ποια ήταν τα αιτήματα και οι επιδιώξεις των κομματικών παρατάξεων στη διάρκεια των εργασιών της εθνοσυνέλευσης του 1843 – 1844 ; ( « Η δυναμική παρουσία … κομματικών μηχανισμών » ) σελ. 70 – 71

2α: Να αναφερθείτε στα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με το σύνταγμα του 1844. ([Κατά την Εθνοσυνέλευση του 1843 – 1844] «οι κομματικές παρατάξεις … μηχανισμών». Σελ. 71, «Με άλλες διατάξεις … πρωτοπορία», σελ. 72

2β: Πώς αντιμετωπίστηκε ο θεσμός του πολιτικού κόμματος από το σύνταγμα του 1844; [ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να συνθέσετε τα ακόλουθα δύο αποσπάσματα: «Μία αδυναμία … κομματικών μηχανισμών»  σελ. 71, «Συνταγματική πρόβλεψη … σε συναίνεση» σελ. 72

 1. Πώς καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες με το σύνταγμα του 1844 ; ( « Στο σύνταγμα καθορίστηκαν … αρμόδιου υπουργού » ) σελ. 71 – 72, «Οι γερουσιαστές … ισόβια» σελ. 72
 2. Τι γνωρίζετε για τη ρύθμιση του πλαισίου της εκλογικής διαδικασίας και τη λειτουργία της βουλής, της γερουσίας και των κομμάτων ; ( « Με άλλες διατάξεις … συναίνεση » ) σελ. 72

4α: Σε ποιους παραχώρησε το δικαίωμα του εκλέγειν το σύνταγμα του 1844 και πώς ορίστηκε η εκλογική διαδικασία; «[Με το σύνταγμα του 1844] κατοχυρωνόταν  … διαφορετικών συνδυασμών» σελ. 72

 1. Ποια πρέπει ακολούθησε ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του συντάγματος το 1844 και πώς διαμορφώθηκε ο ιδεολογικός χαρακτήρας των κομμάτων ; ( « Το δικαίωμα της καθολικής … συντηρητικά» ) σελ. 72 – 73

5α: Να αναφερθείτε στην παραχώρηση του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας από το σύνταγμα του 1844, εστιάζοντας στη σημασία αυτής της επιλογής. «[Το σύνταγμα του 1844 κατοχύρωσε] με ελάχιστους περιορισμούς … πρωτοπορία» σελ. 72, «Κατά την περίοδο … προοδευτικά – συντηρητικά» σελ. 72 – 73 

 1. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας
 2. Να αναφέρετε την πορεία του ρωσικού κόμματος κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας. ( ή Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε παρακμή το ρωσικό κόμμα;) « Τα πολιτικά κόμματα … επίκαιρα θέματα » σελ. 73 και « Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή » σελ. 74 – 75
 3. Πώς πολιτεύθηκε ο Ι. Κωλέττης την περίοδο μετά την ψήφιση του συντάγματος του 1844 και ποια ήταν η τύχη του γαλλικού κόμματος μετά το θάνατο του αρχηγού του ; ( « Τα πολιτικά κόμματα … παρακμή » σελ. 73 και « Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή » ) σελ. 74

7α: Να παρουσιάσετε τη συμπεριφορά και τις επιλογές του Ιωάννη Κωλέττη κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του (1844 – 1847) (ή Ποιες πολιτικές μεθοδεύσεις / τακτικές / πανουργίες μετήλθε ο Ιωάννης Κωλέττης, υπονομεύοντας τον κοινοβουλευτισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία;)  «Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή» σελ. 73 – 74

 1. Τι γνωρίζετε για τη στάση που κράτησε ο Όθωνας απέναντι στα κόμματα; (« Η τακτική του βασιλιά … απαλυνθεί ») σελ 74
 2. Να αναφερθείτε στις συνέπειες του Κριμαϊκού πολέμου σε ό,τι αφορά το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό κόμμα. (ή Να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο ο Κριμαϊκός πόλεμος και οι εξελίξεις που σχετίζονταν με αυτόν επιτάχυναν την παρακμή των «ξενικών» κομμάτων.) «Τα πολιτικά κόμματα … σε παρακμή» σελ. 73, « Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή » σελ. 74 – 75
 1. Η «νέα γενιά»
 2. Πώς επηρέασαν την πολιτική σκέψη και τις συνήθειες της νέας γενιάς πολιτών οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης ; (ή Να παρουσιάσετε τα κοινωνικά και πολιτικά γνωρίσματα της «νέας γενιάς») « Η παρακμή των ξένων κομμάτων … που τις εξέφραζαν »  σελ. 75
 3. Ποια στάση κράτησε η νέα γενιά απέναντι στους παλιούς πολιτικούς αλλά και απέναντι στο βασιλιά ; Μέσα από ποια (πολιτικά) αιτήματα εκδηλώθηκε  αυτή η στάση, στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ; ( « Η νέα γενιά … Αλέξανδρος Κουμουνδούρος » ) σελ. 75 – 76
 4. Τι γνωρίζετε για τα αιτήματα που διατυπώθηκαν κατά την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1862 αλλά και για την κατάληξή της ; (ή Να παραθέσετε τα γεγονότα του 1862 που οδήγησαν στην έξωση του Όθωνα) ( « Το Φεβρουάριο του 1862 … να εγκαταλείψουμε τη χώρα » ) σελ. 76
 1. Η Εθνοσυνέλευση του 1862 – 1864
 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 και πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό τοπίο ύστερα από τη διενέργειά τους ; ( « Οι επαναστάτες … όπως ονομάστηκαν » ) σελ. 77
 3. Πεδινοί:

α. Ποιος ήταν o ηγέτης του κόμματος και ποιους στόχους έθετε;

β. Από ποια κοινωνικά στρώματα αντλούσε το κόμμα τους οπαδούς του ;

( « α. Οι πεδινοί … θεσμοί» , β. «Ο Βούλγαρης … μικροκαλλιεργητές » σελ 77 και « Ο λαός συμμετείχε .. δύο παρατάξεων » σελ. 77 )

14α: Τι γνωρίζετε για την παράταξη των πεδινών; [βλ. ορισμοί]  ΠΡΟΣΟΧΗ: προαιρετική αναφορά ως εισαγωγή: «Οι επαναστάτες … ονομάστηκαν» σελ. 77 και στη συνέχεια: «Οι Πεδινοί … μικροκαλλιεργητές» σελ. 77

 1. Ορεινοί:

α. Ποιος ήταν ο βασικός άξονας της πολιτικής τους ;

β. Ποιες κοινωνικές ομάδες υποστήριζαν την πολιτική τους ;

( « α.  Οι ορεινοί … πεδινών », β. «Βρήκαν υποστηρικτές … πλοιοκτητών » και « Ο λαός συμμετείχε … δύο παρατάξεων » σελ. σελ. 77 )

15α: Τι γνωρίζετε για την παράταξη των ορεινών; [βλ. ορισμοί]  ΠΡΟΣΟΧΗ: προαιρετική αναφορά ως εισαγωγή: «Οι επαναστάτες … ονομάστηκαν» σελ. 77 και στη συνέχεια: «Οι ορεινοί … πλοιοκτητών»

 1. Ποιος βρισκόταν στην κορυφή της ηγεσίας του Εθνικού Κομιτάτου και ποιοι οι στόχοι του ; [βλ. ορισμοί] ( « Το Εθνικόν Κομιτάτον … Οθωμανική Αυτοκρατορία » σελ. 77.
 2. Τι γνωρίζετε για τους Εκλεκτικούς και τις θέσεις που προωθούσαν ; [βλ. ορισμοί] ( « Οι Εκλεκτικοί … σταθερές κυβερνήσεις» σελ. 77
 3. Πώς φτάσαμε στην ψήφιση του συντάγματος του 1864, ποιο πολίτευμα κι αρχές καθιερώθηκαν και ποια θέση κατείχαν τα κόμματα στον πολιτικό βίο ; (ή Να παρουσιάσετε τις κύριες διατάξεις του συντάγματος του 1864) «Μέσα σε συνθήκες … βιαιοπραγίες » σελ. 78

18α: Να εντοπίσετε την κύρια διαφορά ανάμεσα στο σύνταγμα του 1864 και σε εκείνο του 1844. «Ως πολίτευμα … οι βιαιοπραγίες» σελ. 78 [ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάντηση: Η κύρια διαφορά του συντάγματος του 1864 σε σχέση με το σύνταγμα του 1844 ήταν ότι το πρώτο όριζε ως πολίτευμα τη βασιλευόμενη δημοκρατία αντί της συνταγματικής μοναρχίας που όριζε το δεύτερο και ίσχυε έως τότε. Επιπλέον, το σύνταγμα του 1864 κατοχύρωνε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, για την οποία δε γινόταν λόγος στο σύνταγμα του 1844.]

 1. Ποια προβλήματα δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την ψήφιση του συντάγματος του 1864 σε ό,τι αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης ; ( « Παρά την έντονη αντίδραση … το 1875 » σελ. 78 – 79
 2. Ποιος, πότε και με ποιο σκεπτικό πρότεινε την αρχή της δεδηλωμένης; [βλ. ορισμοί] Ποια κοινοβουλευτική πρακτική καθιέρωνε και ποιες συνέπειες είχε για την πολιτική ζωή του τόπου ; (ή Τι γνωρίζετε για την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης και τη σημασία της;) (ή Να αναλύσετε τη σημασία της ψήφισης της «αρχής της δεδηλωμένης» (1875) για την πολιτική ζωή της Ελλάδας) « Παρά την έντονη αντίδραση … πολιτικού τοπίου » σελ. 78 – 79

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός ( 1880 – 1909 )

Ερωτήσεις κλειστού τύπου:

Α. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 

 1. Η εδραίωση του δικομματισμού
 2. Πότε εδραιώθηκε ο δικομματισμός στην ελληνική πολιτική σκηνή κι από ποια κόμματα ; ( « Το διάστημα μεταξύ … θεμελιώθηκαν » ) σελ. 80
 3. Πότε παρουσίασε ο Χ. Τρικούπης το πρόγραμμά του για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τι προέβλεπε αυτό ; ( « Το τρικουπικό κόμμα …δικτύου της χώρας » ) σελ. 80
 4. Ποιους δρόμους ακολούθησε ο Χ. Τρικούπης για την υλοποίηση του προγράμματός του και τι γνωρίζετε για τα αποτελέσματα που είχε αυτό για την οικονομία ; ( « Για την υλοποίηση … κήρυξε πτώχευση » ) σελ. 80

2α – 3α: Να παρουσιάσετε / αναφέρετε τα κύρια / βασικά σημεία του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του κόμματος του Τρικούπη και τις προσπάθειες που έγιναν για την υλοποίησή του. «Το τρικουπικό κόμμα … πτώχευση» σελ. 80

 1. Πού οφειλόταν η δημιουργία νέων κοινωνικών στρωμάτων μετά το 1870 και ποια αιτήματά τους εξέφρασε ο Χ. Τρικούπης ; (ή Ποιων κοινωνικών επιδιώξεων εκφραστής υπήρξε ο Χαρίλαος Τρικούπης;) « Μέχρι τη δεκαετία του 1870 … ήταν ο Χ. Τρικούπης » σελ. 80
 2. Ποιοι βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από το Θ. Δηλιγιάννη και τι γνωρίζετε για τις βασικές διαφορές του κόμματός του από την πολιτική του Χ. Τρικούπη ; (ή Να παρουσιάσετε τα κύρια σημεία του πολιτικού προγράμματος του Θεόδωρου Δηλιγιάννη) « Οι αντίθετοι … παραγωγικές δραστηριότητες ») σελ. 81
 1. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
 2. Πότε τα κόμματα παρουσιάζονται πιο οργανωμένα και ποια στοιχεία επέτρεπαν σε αυτά να επιβιώσουν στον πολιτικό βίο της χώρας ; ( « Στη δεκαετία του 1880 … τακτική που ακολουθούσε » ) σελ. 82
 3. Λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση της βάσης των κομμάτων να επισημάνετε τους παράγοντες που επηρέαζαν την κινητοποίηση και την εκλογική απόφαση των οπαδών τους. ( « Η βάση των κομμάτων…κάθε κοινωνικής ομάδας » ) σελ. 82
 4. Να καταγράψετε τα στοιχεία τα οποία έπαιζαν ρόλο για την τοποθέτηση των υποψηφίων βουλευτών στο ψηφοδέλτιο κάποιου κόμματος. ( « Για την επιλογή … εξυπηρετήσεις » ) σελ. 82
 5. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήματος και τα κριτήρια με τα οποία ψήφιζαν οι εκλογείς. ( « Το εκλογικό σύστημα … κύρος στη δημόσια ζωή » ) σελ. 82 – 83

8α – 9α: [Πανελλήνιες εξετάσεις 2004] Πώς διαμορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; «Για την επιλογή … στη δημόσια ζωή» σελ. 82 – 83

 1. Τι γνωρίζετε για την κοινωνική προέλευση των υποψηφίων βουλευτών και των κομματικών μελών ; ( « Οι υποψήφιοι βουλευτές … κατώτερα στρώματα » ) σελ. 84
 2. Ποια οργάνωση είχαν τα κόμματα σε επίπεδο ηγεσίας και τι γνωρίζετε για τη θέση των βουλευτών μέσα σ’ αυτά ; ( « Η οργάνωση των κομμάτων …εκλογικής τους περιφέρειας » ) σελ. 84

10α – 11α: Τι γνωρίζετε για την κοινωνική προέλευση των υποψηφίων βουλευτών και των κομματικών μελών, καθώς και για την οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; «Οι υποψήφιοι βουλευτές … περιφέρειας» σελ. 84

 1. Ποιες μέθοδοι εξαναγκασμού για την απόσπαση της ψήφου των εκλογέων εφαρμόζονται και ποιοι τις χρησιμοποιούσαν ; ( « Σε αντίθεση με την εποχή … συχνό φαινόμενο » ) σελ. 84
 2. [Πανελλήνιες εξετάσεις 2008] Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στην Ελλάδα – αντίθετα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης – δεν εμφανίστηκαν ταξικά κόμματα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ; ( « Αντίθετα με άλλες χώρες … ενεργού πληθυσμού» ) σελ. 84
 1. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί ( 1893 – 1909 )
 2. Να αναλύσετε τα αίτια της δυσαρέσκειας του λαού και της κρίσης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα κατά την περίοδο 1893 – 1909. (ή Ποιοι παράγοντες όξυναν τη λαϊκή δυσαρέσκεια κατά την περίοδο 1893 – 1909;) ( « Κατά την περίοδο …π.χ. αποκέντρωση» ) σελ. 84 – 85
 3. Πότε ιδρύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα των Ιαπώνων και τι γνωρίζετε για τον ηγέτη της και τις πολιτικές του απόψεις ; [ βλ. ορισμοί] ( « Το μοναδικό νέο στοιχείο … γραφειοκρατίας» ) σελ. 86
 4. Πότε έγινε το κίνημα στο Γουδί και ποιος ήταν ο επικεφαλής ; ( « Το 1909 συντελείται …δημοσιονομική πολιτική» ) σελ. 86 – 87
 5. Ποια αιτήματα είχαν οι ηγέτες του κινήματος στο Γουδί, πώς τα προώθησαν κι από ποιους υποστηρίχθηκαν ; ( « Στις 15 Αυγούστου … οικονομικών αιτημάτων » ) σελ. 86 – 88
 6. Να καταγράψετε τις αλλαγές που επέφερε το κίνημα στο Γουδί στην πολιτική ζωή της χώρας. ( « Υπό την πίεση του συνδέσμου … τις επιδιώξεις του » ) σελ. 88

16α – 17α – 18α: Τι γνωρίζετε για το κίνημα στο Γουδί και τη δράση του Στρατιωτικού Συνδέσμου; «Το 1909 συντελείται … τις επιδιώξεις του». σελ. 86 – 88.

Δ. Ανανέωση – Διχασμός

Α.Ερωτήσεις κλειστού τύπου:

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων
 2. Ποιοι ήταν οι φορείς των νέων ιδεών κατά την εκλογική αναμέτρηση της 8ης Αυγούστου 1910 και ποια αιτήματα είχαν; (ή Πώς εκφράστηκε σε πολιτικό επίπεδο το αίτημα της «ανόρθωσης» κατά την περίοδο που προηγήθηκε των εκλογών της 8ης Αυγούστου 1910; ( « Πριν από τις εκλογές … ‘Κοινωνιολογική Εταιρεία » ) σελ. 89
 3. Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή των παλαιών κομμάτων στις εκλογές της 8ης Αυγούστου και ποιο ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα; ( « Τα παλαιά κόμματα … εκσυγχρονιστές» ) σελ. 89
 4. Πότε έγινε η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ε. Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού, ποιους συσπείρωσε γύρω του και πότε ίδρυσε το κόμμα του; ( « Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν …μετριοπαθείς ρυθμίσεις » σελ. 89 & « Το κόμμα ιδρύθηκε … από μέλη της Εθνοσυνέλευσης » ) σελ. 90
 5. Να αναφέρετε τους στόχους και τις βασικές θέσεις του προγράμματος του Ε. Βενιζέλου ( « Στόχευε … φορέας μεταρρυθμίσεων» ) σελ. 89 – 90

3α – 4α: Τι γνωρίζετε για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού και για τις προγραμματικές δηλώσεις που παρουσίασε σε αυτή; «Οι εκσυγχρονιστές … της Εθνοσυνέλευσης» σελ. 89 – 90

 1. Πότε πήρε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης ο Ελ. Βενιζέλος και γιατί προχώρησε στην προκήρυξη νέων εκλογών για το Νοέμβριο του 1910 ; ( « Ο Βενιζέλος πήρε εντολή … προκήρυξη νέων εκλογών » ) σελ. 90
 2. Πώς αντέδρασαν τα παλαιότερα κόμματα στην απόφαση του Ε. Βενιζέλου για τη διεξαγωγή νέων εκλογών και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης; ( « Αυτό το διάβημα… μεταρρυθμιστικό του έργο » ) σελ. 90
 3. Πότε και ποιες τροποποιήσεις των διατάξεων του συντάγματος έγιναν από την κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου ; ( « Το πρώτο εξάμηνο … δημοσίων υπαλλήλων » ) σελ. 90
 4. Ποιες μεταρρυθμίσεις εισήγαγε η κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο της χώρας και με ποιο τρόπο ; ( « Οι σπουδαιότερες τροποποιήσεις …συζητήσεις κ.λπ.») σελ. 90 – 91

7α – 8α: [ΠΡΟΣΟΧΗ]: Σε περίπτωση που η ερώτηση ζητάει να αναφέρουμε τι γνωρίζουμε για τις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν σε νομοθετικό επίπεδο το 1911  απαντήσουμε και για τις τροποποιήσεις και για τις μεταρρυθμίσεις. «Το πρώτο εξάμηνο … συζητήσεις κ.λ.π.» (ή Να παρουσιάσετε το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1911. «Το πρώτο εξάμηνο … συζητήσεις κ.λ.π.»

 1. Ποιες πολιτικές δυνάμεις συμμετείχαν στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 και πώς εξηγείται η άνετη επικράτηση του κόμματος των Φιλελευθέρων ; ( « Το ρεύμα … κοινωνικών του προβλημάτων » ) σελ. 91
 2. Η δομή του κόμματος των Φιλελευθέρων :

α. Ποια ήταν η θέση του Ε. Βενιζέλου σ’ αυτό ;

β. Τι γνωρίζετε για το ρόλο που είχαν οι λέσχες Φιλελευθέρων μέσα στα πλαίσια του κόμματος ;

γ. Θεωρείται ότι οι βενιζελικοί πέτυχαν να διαμορφώσουν το κόμμα τους σύμφωνα με τις προσδοκίες τους ;

(  α. « Όσον αφορά …Τρικούπης »

  β. « Οι σύνδεσμοι Φιλελευθέρων … εκλογικές περιφέρειες »

 γ. « Οι Βενιζελικοί … κάθε άλλο κόμμα » ). σελ. 91 – 92

10α: Τι γνωρίζετε για τη δομή του κόμματος των Φιλελευθέρων; «Όσον αφορά … άλλο κόμμα» σελ. 91 – 92

 1. Τα αντιβενιζελικά κόμματα
 2. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των αντιβενιζελικών κομμάτων και να επισημάνετε το κοινό τους χαρακτηριστικό και τη διαφορά τους. ( « Ως αντιβενιζελικά … ήταν πιο διαλλακτικό » σελ. 92        
 3. Σε τι συμφωνούσαν και σε τι διέφεραν τα αντιβενιζελικά κόμματα από τους Φιλελεύθερους ; ( « Ως αντιβενιζελικά …διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις» ) σελ. 92
 4. Τι γνωρίζετε για τις θέσεις του κόμματος του Δ. Ράλλη σχετικά με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ανάπτυξη της οικονομίας ; Σε ποια κοινωνικά στρώματα απευθυνόταν ; (ή Τι γνωρίζετε για το ραλλικό κόμμα) [βλ. ορισμοί] « Το ραλλικό κόμμα … πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη »  σελ. 92
 5. Ποιο γεγονός προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν οι εκπρόσωποι του Εθνικού κόμματος του Κ. Μαυρομιχάλη και τι υποστήριζαν ; (ή Τι γνωρίζετε για το Εθνικό κόμμα;) [βλ. ορισμοί] « Το εθνικό κόμμα … οι Βενιζελικοί » σελ. 92
 6. Σε τι διέφερε το κόμμα του Γ. Θεοτόκη από τα άλλα αντιβενιζελικά κόμματα, σε ποιο σημείο συμφωνούσε με τους Φιλελευθέρους και ποια ήταν τα αιτήματά του; (ή Τι γνωρίζετε για το κόμμα του Γ. Θεοτόκη;) « Το κόμμα … Αντιβενιζελικών »  σελ. 93
 1. Τα αριστερά κόμματα[1]
 2. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των ομάδων που αποτελούσαν τα αριστερά κόμματα ; ( « Τα αριστερά κόμματα … συσπείρωσης » ) σελ. 93
 3. Ποιοι ίδρυσαν την Κοινωνιολογική Εταιρία και τι γνωρίζετε για τους στόχους και τα αιτήματά τους ; ( « Σοβαρότερη από όλες … να ιδρύσουν κόμμα » ) σελ. 93
 4. Πότε και με ποιο όνομα ίδρυσε η Κοινωνιολογική Εταιρία κόμμα και τι γνωρίζετε για τις προγραμματικές δηλώσεις και την εκλογική του απήχηση ; ( « Πράγματι …στους Φιλελευθέρους »)

16α – 17α – 18α: Τι γνωρίζετε για την Κοινωνιολογική Εταιρεία και το Λαϊκό κόμμα; «Τα αριστερά κόμματα … στους φιλελευθέρους». σελ. 93

 1. Ο εθνικός διχασμός ( 1915 – 1922 )
 2. 19. Ποια θέση κατείχε ο Ελ. Βενιζέλος στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και ποια προβλήματα προκαλούσαν στη χώρα οι παρεμβάσεις του βασιλιά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής κατά το χρονικό διάστημα από το 1912 έως την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ; ( « Ήδη από το 1912 … αντιδημοκρατικών αξιωματικών » ) σελ. 93 – 94
 3. Να περιγράψετε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πολιτική ζωή της χώρας και στο στρατό ως αποτέλεσμα του πνεύματος του εθνικού διχασμού. ( « Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο … Ίωνος Δραγούμη το 1920 » ) σελ. 94 – 96

20α: Να παρουσιάσετε τις απόψεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. «Με αφορμή … της κυβέρνησης» σελ. 94

 1. Να καταγράψετε τα γεγονότα στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ελλάδας και να επισημάνετε τα αίτια που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1915. ( « Ήδη από το 1912 … παραίτηση της κυβέρνησης » ) σελ. 93 – 94
 2. Ποια γεγονότα ύστερα από την παραίτηση της κυβέρνησης το 1915 οδήγησαν το Βενιζέλο στη συγκρότηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ; ( « Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν …στη Θεσσαλονίκη » ) σελ. 94 – 95
 3. Με ποια μορφή εκδηλώθηκε ο εθνικός διχασμός ύστερα από τη συγκρότηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης έως και την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών ; ( « Στις 26 Σεπτεμβρίου … Ίωνος Δραγούμη, το 1920 » )

19 – 23: Να παρουσιάσετε το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που επικράτησε στην Ελλάδα κατά την περίοδο από την πρώτη σύγκρουση Βενιζέλου – Κωνσταντίνου (1915) μέχρι και τη δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη (1920)  «Ήδη από το 1912 … το 1920», σελ. 94

 1. Με ποιο στόχο οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν τις εκλογές το Νοέμβριο του 1920 και ποιες πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες είχε το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης ; ( « Η συνθήκη των Σεβρών …το σύνταγμα » ).
 1. Το Σοσιαλιστικό κόμμα
 2. Ποια χρονική περίοδο ιδρύθηκε το Σ.Ε.Κ.Ε. και πότε άλλαξε την ονομασία του ; ( « Οι υψηλοί δείκτες … από συνέδριο σοσιαλιστών » σελ. 97 & « Το 1924 μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος » ) σελ. 98.
 3. Να παρουσιάσετε τις θέσεις του Σ.Ε.Κ.Ε. για την εσωτερική κι εξωτερική πολιτική της χώρας, καθώς και για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. ( « Βασικές θέσεις …δικτατορίας του προλεταριάτου » ) σελ. 97 – 98.
 4. Τι γνωρίζετε για το Σοσιαλιστικό κόμμα (Σ.Ε.Κ.Ε.); «Οι υψηλοί δείκτες … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.)» σελ. 97 – 98.

[1] ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που ζητηθεί τι γνωρίζετε για τα Αριστερά κόμματα οφείλουμε να αναφερθούμε  και στο Σοσιαλιστικό κόμμα (σελ. 97 – 98)

Από το βιβλίο του Άρη Ιωαννίδη: «Ιστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου»

Διαβάστε επίσης:

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook