ΥΠΠΕΘ: Συμμετοχή των εκπαιδευτικων Β/θμιας στη βαθμολόγηση γραπτών πανελληνίων

ΥΠΠΕΘ: Συμμετοχή των εκπαιδευτικων Β/θμιας στη βαθμολόγηση γραπτών πανελληνίων

«Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Βαθμολογικό Κέντρο, οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50)».

Τα παραπάνω τονίζονται σε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο οποίο επίσης αναφέρεται ότι ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Παρακαλούνται οι κ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι κ. Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε η παρούσα εγκύκλιος να αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια ευθύνης τους. Οι κ. Διευθυντές των Λυκείων παρακαλούνται για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των καθηγητών που δίδαξαν φέτος ή πέρυσι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

◊ schooltime.gr 
Τμήμα ειδήσεων – Ροή θεμάτων