«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους» 2016, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Unicef

«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους» 2016, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Unicef

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος με ομαδικές εργασίες, που θα περιγράφουν το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματά τους, μετά από τη σχετική κατανόηση του θέματος, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :

  • Α΄ φάση : Ύστερα από ενημέρωση των μαθητών για τα Δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, α) τα Νηπιαγωγεία και οι Α’ και Β’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να ετοιμάσουν ομαδικές αφίσες, διαστάσεων 50 εκ. x 70 εκ., β) οι Γ’ και Δ’ τάξεις των Δημοτικών μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι και γ) οι Ε’ και Στ’ τάξεις μπορούν να φτιάξουν ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα, με θέμα : «Παιδιά Πρόσφυγες, Παιδιά Μετανάστες, μα Πάνω απ΄ όλα Παιδιά», σαν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής προσπάθειας όλης της τάξης, καθώς πρόκειται για κοινό πρόγραμμα που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων. Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω ομαδικές εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τμήμα, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός τμήματα ανά τάξη.

Η Α’ φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016. Οι σχολικές μονάδες θα αποστείλουν τα έργα τους, με την ένδειξη “Για το πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους», στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF, στη διεύθυνση :

Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37

16 121 Καισαριανή, Αθήνα

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις αφίσες σε «ρολό», προκειμένου να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.

  • Β’ φάση : Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν από τη UNICEF και το ΥΠΠΕΘ έναν Έπαινο Συμμετοχής για το σχολείο, καθώς και ο κάθε μαθητής χωριστά και οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν το πρόγραμμα, θα παραλάβουν το δικό τους έπαινο, ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών του. Η αποστολή των επαίνων θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Γ’ φάση : Στη φάση αυτή, η UNICEF θα διοργανώσει έκθεση, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των σχολείων. Ο τόπος και ο χρόνος της έκθεσης θα καθοριστεί αργότερα και σε ημερομηνία κοντινή της 20ης Νοεμβρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ομάδα αποτελούμενη από διακεκριμένους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, στην οποία θα συμμετέχει και το ΥΠΠΕΘ , θα επιλέξει και θα βραβεύσει τα καλύτερα έργα από κάθε κατηγορία. Με δελτία τύπου, θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των σχολείων της Γ’ φάσης. 

◊ schooltime.gr 
Τμήμα ειδήσεων Ροή θεμάτων