Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Βρεφοκομείου Αθηνών

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επανεγγραφής ήδη φιλοξενούμενων παιδιών, νέων αιτήσεων για τα αδέλφια τους, καθώς και νέες εγγραφές παιδιών υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (μονίμων και αορίστου χρόνου), στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, από 05-04-2016 έως 24-04-2016.

Οι αιτήσεις για την περίοδο 2016-2017 θα γίνονται ηλεκτρονικά στο site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (www.dbda.gr). Τα δικαιολογητικά θα στέλνονται με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,

ΡΟΔΟΥ 181, 10443 ΑΘΗΝΑ,

Τηλ. 2105150761

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των δικαιολογητικών: Δευτέρα 25/04/2016.

Οι λοιπές νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν μετά τις επανεγγραφές, δηλαδή μετά τις 24-04-2016 και θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων