Παράταση εξυπηρέτησης από τα ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων του ΟΑΕΔ

Παράταση εξυπηρέτησης από τα ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων του ΟΑΕΔ

Για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήδη από την 4 η Ιανουαρίου 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Με στόχο την ομαλοποίηση του συστήματος, παρατείνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του Οργανισμού μας, μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, για τα εξής επιδόματα:

Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα 

Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων

Επίδομα Αποφυλακισμένων

Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας

Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.

*Αναπαραγωγή ενημερωτικού δελτίου του οαεδ

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων