Πανελλαδικές 2016: Πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση αποφοίτων ειδικών κατηγοριών

Πανελλαδικές 2016: Πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση αποφοίτων ειδικών κατηγοριών

Αναρτήθηκε από το ΥΠΠΕΘ η Απόφαση για την πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση αποφοίτων ειδικών κατηγοριών:

Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει…

Δείτε την απόφαση: εδώ

____________________

© schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων