«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 7)» της Γιούλης Φούρλα«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 7)»

Κείμενο

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt».

Παρατηρήσεις

  1. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται:

Caesar: τη δοτική και αφαιρετική ενικού 
legiones: την αφαιρετική ενικού
milites: την ονομαστική ενικού
his: τη γενική και αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος και την αιτιατική πληθυντικού και στα τρία γένη
speculatores: τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού
eos: την αιτιατική ενικού και στα τρία γένη
hostes: την αιτιατική πληθυντικού
collibus: την κλητική ενικού και τη γενική πληθυντικού
caedem: την αφαιρετική ενικού

  1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
ΘετικόςΣυγκριτικόςΥπερθετικός
multis
prope

 

  1. tribus: Να κλιθεί στο ουδέτερο γένος.
  2. Ex quibus:α) Τι εκφράζει ο εμπρόθετος προσδιορισμός;, β) Να δοθεί ισοδύναμα.
  3. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere.: Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις και να δικαιολογήσετε τον χωρισμό.
  4. Να μεταφράσετε στα λατινικά τις παρακάτω προτάσεις ακολουθώντας τις υποδείξεις που βρίσκονται σε παρένθεση):

α) Ο Καίσαρας διατάζει τρεις λεγεώνες να παραμείνουν στη χώρα των Νερβίων. (Η παραπάνω πρόταση να μεταφερθεί δύο φορές κάνοντας τη μία χρήση του ρήματος iubeo και την άλλη του ρήματος impero)

β) Ο Καίσαρας συμβουλεύει τους στρατιώτες του να φυλάγονται από τους εχθρούς. (Η παραπάνω πρόταση να μεταφερθεί δύο φορές κάνοντας τη μία χρήση τελικού απαρεμφάτου και την άλλη βουλητικής πρότασης)

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.: Να μετατρέψετε τη σύνταξη στο απαρέμφατο σε παθητική.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

____________________

© schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων