Δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες από την Π. Δ. Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες από την Περ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετέχοντας στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απευθύνει έκκληση στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία να συμβάλουν έμπρακτα στην υποστήριξη και ανακούφιση των συνανθρώπων μας, ενώ επισημαίνεται ότι η δράση αυτή δεν θα έχει στενά χρονικά περιθώρια αλλά θα είναι διαρκής.

schooltime.gr: Ροή ειδήσεων