Εκδηλώσεις για παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις για παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις για παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου) θα πραγματοποιηθούν στις βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 30 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προεγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των βιβλιοθηκών.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα παρακάτω links:

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVivliothMouseion/TmimaPerifVivliothikon/EkdiloseisVivliothikon/fairies

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVivliothMouseion/TmimaPerifVivliothikon/EkdiloseisVivliothikon/parea