ΥΠΠΕΘ: Συστάθηκε η Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των ΠροσφύγωνΥΠΠΕΘ: Συστάθηκε η Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων

Συστάθηκε η Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων καθώς και οι Επιστημονικές Επιτροπές υποβοήθησης του έργου της μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη.

Κεντρικοί άξονες της δράσης της Επιτροπής είναι η καταγραφή των παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης που έχει, εφόσον αυτό είναι δυνατόν), με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, φροντίδας και εκπαίδευσης, ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών.

Επίσης, η καταγραφή των προσφύγων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων και γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων.

Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή των πρωτοβουλιών από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, η επιδίωξη της ανάπτυξης συνεργειών και η αποδελτίωση καλών πρακτικών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνεται η εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις δράσεις. Επίσης, κάθε άλλη επιτελική ενέργεια που αφορά την εκπόνηση των συναφών σχεδίων δράσης, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πόρων που θα αποφασιστούν.

Συντονιστής της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων θα είναι ο Ιωάννης Παντής, Γενικός Γραμματέας ΥΠΠΕΘ και Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Τομέας Οικολογία, στο Τμήμα Βιολογίας, με Αναπληρωτή Συντονιστή το Νίκο Μπελαβίλλα, Αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου της ΕΣΠΠ ορίστηκε η κα Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ορίστηκε ο Χαραλάμπους Πάνος, Πρύτανης ΑΣΚΤ Αθήνας, Καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών της ΑΣΚΤ Αθήνας.

BLOGS: Newsroom, Αρθρογραφία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Πανελλαδικές