Ενιαίο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστώνΕνιαίο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Σε σύσκεψη με θέμα την επιδημιολογική παρακολούθηση στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11/3/2016, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε να οργανωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ – και σε συντονισμό με το ΕΚΕΠΥ- Ενιαίο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι Φορείς που λειτουργούν ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Το σύστημα αυτό συνίσταται στην τακτική καταγραφή και δήλωση προς το ΚΕΕΛΠΟ, «καθορισμένων συνδρόμων»  (συνδυασμών από συμπτώματα) με κοινό τρόπο δήλωσης.

 Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας – ΕΣΥ.

Με επεξηγηματική Εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Υγείας, θα ορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες του Ενιαίου Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Επίσης, λήφθηκε η απόφαση να ενισχυθεί το Σύστημα Νοσημάτων Υποχρεωτικής Δήλωσης προς το ΚΕΕΛΠΝΟ, από όλα τα Νοσοκομεία που βρίσκονται σε περιοχές με Δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, καθώς επίσης και το ΚΕΕΛΠΝΟ να αναλάβει την έκδοση εκθέσεων επιδημιολογικής κατάστασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

BLOGS: Newsroom, Αρθρογραφία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Πανελλαδικές