Διαγωνισμός ανάδειξης υποτρόφων 2015-16: Αιτήσεις - ΠροκήρυξηΔιαγωνισμός ανάδειξης υποτρόφων 2015-16: Αιτήσεις – Προκήρυξη

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από κληροδοτήματα  ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από  τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016  έως  και την Παρασκευή 22 Απριλίου  2016. Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 08.00, σε χώρo που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους με ανακοίνωση της Εξεταστικής  Επιτροπής.

Ο   υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για κάθε  κληροδότημα,  από  το  οποίο επιθυμεί  να λάβει  υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, μέσω της  ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου, με  τον κωδικό χρήστη (username) και  τον  κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιεί για την είσοδό τους στο Taxisnet. Για τους ανήλικους υποψήφιους ή για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο γονέας – κηδεμόνας του, ενώ στους ενήλικες υποψήφιους προτείνεται η έκδοση προσωπικών κωδικών για την υποβολή της αίτησης και την πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποία μπορούν να ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τους  ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας από τα κληροδοτήματα, από την υπ’  αρ. 24685/Ζ1/12-2-2016 Προκήρυξη.