Θεσσαλονίκη: Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016Θεσσαλονίκη: Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

H Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι οριστικοποιήθηκε η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων διμήνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών ορίστηκε η 11/3/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.).