7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο: «Τέχνη και Πολιτική», στο Α.Π.Θ.7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο: «Τέχνη και Πολιτική», στο Α.Π.Θ.

Από τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 πραγματοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο: «Τέχνη και Πολιτική», αφιερωμένο στον Αριστοτέλη.

Info

Δευτέρα 7 (18.00-22.00), Τρίτη 8 (10.00-22.00) και Τετάρτη 9 Μαρτίου (10.00-22.00) 2016

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο IΙΙ (υπόγειο), 3ηςΣεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη – 54636 Θεσσαλονίκη