Εκδόσεις ανοιχτής πρόσβασης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)Εκδόσεις ανοιχτής πρόσβασης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013), το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) εκπόνησε σειρά εκδόσεων «ανοικτής πρόσβασης».

Αναλυτικά οι εκδόσεις:

Β. Βασιλειάδης – Κ. Δημοπούλου (επιμ.), Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Δ. Κουτσογιάννης – Α. Μάτος (επιμ.), Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Δ. Κουτσογιάννης & Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα, Μ. Παυλίδου, Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Τόμοι Α-Β, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Κ. Γιαννάκης (επιμ.), Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Νίκη Οικονομάκη – Γιάννης Τζιφόπουλος, Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Κ. Γιαννάκης (επιμ.), Αρχαία Μακεδονία: γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Γ. Τζιφόπουλος  (επιμ.), Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία ακολουθώντας το παρακάτω link: ΚΕΓ-Εκδόσεις ανοιχτής πρόσβασης