ΥΠΠΕΘ: Ηλικιακή κατανομή δασκάλων και νηπιαγωγών - Δυσπρόσιτα σχολεία σε Α/θμια και Β/θμιαΥΠΠΕΘ: Ηλικιακή κατανομή δασκάλων και νηπιαγωγών – Δυσπρόσιτα σχολεία σε Α/θμια και Β/θμια

Στοιχεία για την ηλικιακή κατανομή δασκάλων και νηπιαγωγών καθώς και για το ποσοστό των δυσπρόσιτων σχολείων σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά:

Α. Ηλικιακή κατανομή δασκάλων και νηπιαγωγών

Αρκετά γερασμένο ηλικιακά είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντίθεση με αυτό της Πρωτοβάθμιας που μοιάζει αρκετά ισορροπημένο. Στην Πρωτοβάθμια υπάρχει σχετικά ικανοποιητικό πλήθος μονίμων εκπαιδευτικών σε νεαρές ηλικίες σε αντίθεση με τη Δευτεροβάθμια.

Η ηλικιακή μέση τιμή όλων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια είναι 43,4 έτη όταν το αντίστοιχο νούμερο για τη Δευτεροβάθμια είναι 48 έτη. Η ηλικιακή μέση τιμή των μόνιμων στην Α/θμια είναι 45,6 έτη ενώ στη Δευτεροβάθμια η μέση τιμή αγγίζει τα 49 έτη. Ενδιαφέρον έχουν επιμέρους στοιχεία για τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς.

Νηπιαγωγοί

Στα δημόσια νηπιαγωγεία υπηρετούν 11.662 νηπιαγωγοί με το 99% εξ αυτών να είναι γυναίκες. Παράλληλα στους πίνακες αναπληρωτών έχουν ενταχθεί 2.436 αναπληρωτές με προϋπηρεσία και 8.224 χωρίς προϋπηρεσία.

Η ηλικιακή μέση τιμή των μονίμων νηπιαγωγών είναι τα 44,7 έτη, η αντίστοιχη τιμή αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι τα 35,2 έτη και των αναπληρωτών χωρίς προϋπηρεσία τα 28 έτη. Οι πρώτοι 1000 αναπληρωτές στον πίνακα με προϋπηρεσία έχουν μέση τιμή 36,2 έτη.

Το 98% των μονίμων νηπιαγωγών υπηρετεί στην Περιφέρεια που επιθυμεί.

Δάσκαλοι

Οι αναπληρωτές δάσκαλοι είναι νεότεροι των αναπληρωτών νηπιαγωγών. Η ηλικιακή μέση τιμή των 2.000 πρώτων αναπληρωτών είναι τα 29,6 έτη ενώ η μέση τιμή ηλικίας αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι τα 28,8 έτη. Οι αναπληρωτές χωρίς προϋπηρεσία έχουν μέση ηλικία 24,7 έτη.

Όσον αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στην ειδικότητα των δασκάλων η μέση τιμή είναι τα 45,7 έτη. Στους δασκάλους οι γυναίκες αποτελούν το 70% του διδακτικού προσωπικού και οι άνδρες το 30%.

Στους δασκάλους το 97.5% των μονίμων υπηρετεί στην Περιφέρεια που επιθυμεί.

Β. Το ποσοστό των δυσπρόσιτων σχολείων σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Μπορεί ένας μεγάλος αριθμός σχολείων της Πρωτοβάθμιας να συγκεντρώνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όμως ο γεωγραφικός κατακερματισμός της χώρας έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη γεωγραφική διασπορά νηπιαγωγείων και δημοτικών. Το 18% των σχολείων βρίσκεται σε νησιά ενώ το 3,5% των σχολείων της χώρας είναι δυσπρόσιτα με το 55% εξ αυτών να βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές.

Ίδια είναι η εικόνα και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. To 34% των σχολικών μονάδων βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – για την Α/θμια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30% – ενώ σε νησιά εντοπίζεται το 18% των σχολείων, όπως και στην Πρωτοβάθμια. Το 6% των σχολείων είναι δυσπρόσιτα με το 55% εξ αυτών να βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές.