Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους για το 2016-2017Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους για το 2016-2017

Απόφαση: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το 2016-2017

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το καλοκαίρι του 2016.

β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Κατεβάστε την απόφαση