Σήμερα η καταβολή συντάξεων μηνός Μαρτίου 2016 για τους συνταξιούχους του ΟΓΑΣήμερα η καταβολή συντάξεων μηνός Μαρτίου 2016 για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 1 Μαρτίου, η καταβολή των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2016 σε 665.598 συνταξιούχους του ΟΓΑ., με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων ανέρχεται στο ποσό των 297.800.249 ευρώ.